เดินหน้าประเทศไทยตามรอยพ่อ - หนทางพัฒนาพลังงานตามแนวพระราชดำริ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เดินหน้าประเทศไทย : หนทางพัฒนาพลังงานตามแนวพระราชดำริ

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559
พิธีกร : ภัทร จึงกานต์กุล
แขกรับเชิญ : อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน

TAG : เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าประเทศไทย 24 พย 59ภัทร จึงกานต์กุลหนทางพัฒนาพลังงานตามแนวพระราชดำริอารีพงศ์ ภู่ชอุ่มปลัดกระทรวงพลังงาน