ชาวสุพรรณยื่นคำขาด! ให้ 1 เดือน โรงงานเอทานอลแก้ปัญหากลิ่นเหม็น

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

โรงงานผลิตเอทานอน ทั้งจังหวัดสุพรรณบุรี ขอเวลา 2 เดือน แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากการบำบัดน้ำเสีย จนเกิดก๊าซไข่เน่า ขณะที่ชาวบ้านยื่นคำขาดให้เวลา 1 เดือนแก้ปัญหา

หลังชาวบ้านตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไทร จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นของการเผาไหม้ ของโรงงานผลิตเอทานอล บริษัทอาโก้ ที่ตั้งอยู่ในตำบลแจงงาม

โดยชาวบ้านได้ไปรวมตัวอยู่ที่วัดวังน้ำโจน ตำบลแจงงาม ร่วมกันหารือ หลังจากโรงงานชี้แจงปัญหาและขอเวลาในการปรับปรุงแก้ไข 2 เดือน โดยตัวแทนชาวบ้านต่างแสดงความคิดเห็น จนได้ข้อสรุปว่าจะให้เวลาโรงงานเพียง 1 เดือน เพื่อแก้ปัญหา แต่หากไม่แล้วเสร็จ ก็จะมารวมตัวกันอีกและจะเรียกร้องให้ปิดโรงงานแห่งนี้

สำหรับทางโรงงานไม่ได้มีตัวแทนออกมาชี้แจง แต่ได้ส่งหนังสือชี้แจงแทน ระบุสาเหตุว่า มาจากก๊าซที่เกิดจากย่อยสลายของเสียในบ่อน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตเอทานอล โดยจุลินทรีย์ในบ่อบำบัดที่ถูกนำไปเป็นเชื้อเพลิง ผลิตไอน้ำและไฟฟ้าที่ใช้ในกระบวนการผลิต จนเกิดก๊าซไฮโรเจน ซัลไฟด์ หรือก๊าซไข่เน่า ประกอบกับก่อนหน้านี้มีน้ำฝนระบายลงในบ่อบำบัด จนทำให้กระบวนการบำบัดผิดไป จึงเกิดก๊าซสะสม แนวทางแก้ไขทางโรงงานได้เร่งติดตั้งอุปกรณ์ดึงก๊าซส่วนเกินไปใช้ เพื่อลดปริมาณก๊าซสะสม คาดว่าน่าจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ จึงขอโทษผู้ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งทางบริษัทพร้อมจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งต่อทรัพย์สินและสุขภาพของชุมชน

TAG : โรงงานเอทานอลโรงงานเอทานอล สุพรรณบุรีโรงงานเอทานอลรีแก้ปัญหากลิ่นกลิ่นเหม็นจากโรงงานเอทานอล