คลิปที่เกี่ยวข้อง

สะเก็ดข่าว : นายอำเภอลืมร้อน...เกี่ยวข้าวไปร้องเพลงไป

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

สะเก็ดข่าว 27 พฤศจิกายน 2559 - สะเก็ดข่าวแรก ไปดูเขาเกี่ยวข้าวหอมไชยา ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ไปที่หมู่ที่ 5 ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส., ข้าราชการอำเภอ และชาวบ้าน ได้ไปร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว ที่แปลงนาสาธิตการปลูกข้าวหอมไชยา บนพื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน ของนางยินดี เรืองฤทธิ์ ซึ่งกำลังออกรวงชูช่อเหลืองอร่าม ข้าวหอมไชยา เป็นข้าวหอมพันธุ์พื้นเมือง ที่กำลังส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกแบบปลอดสารพิษ ให้เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของดีของจังหวัด งานนี้ทุกคนเกี่ยวข้าวด้วยความยินดี และดูมีความสุขล้น จนลืมร้อน ก็เป็นนายอำเภอไชยา คุณเจริญศักดิ์ วงศ์สุวรรณ เกี่ยวข้าวไปร้องเพลงไป

TAG : สะเก็ดข่าวนายอำเภอเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวไชยาเกี่ยวข้าว