การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดบริการ เร็ว ง่าย ทันใจ ใช้บัตรเดียว

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - ปกติแล้วการใช้บริการที่การไฟฟ้า คุณผู้ชมจะต้องนำบิลค่าไฟหรือเอกสารต่างๆไปยื่น แต่หลังจากนี้เพียงแค่มีบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถรับบริการได้อย่างง่ายดาย

ไม่ว่าจะเป็นการขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราว ขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ขอตรวจสอบหม้อแปลง หรือขอซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า จากที่เคยต้องเตรียมสำเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอื่นๆ

แต่วันนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดบริการใหม่ ไม่ต้องยุ่งยาก เพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็เข้าไปใช้บริการได้แล้ว โดยมีเงื่อนไขว่า ที่อยู่บนบัตรประชาชน กับทะเบียนบ้านที่ขอใช้ไฟ จะต้องตรงกัน

นอกจากบริการที่สะดวกขึ้นแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังนำเทคโนโลยีจีพีเอสมาใช้ในการคำนวณระยะทางการติดตั้งไฟฟ้า ทำให้การบริการรวดเร็วมากขึ้น

TAG : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริการ เร็ว ง่าย ทันใจการไฟฟ้า