สนช.ออกหนังสือประชุมวาระพิเศษ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - สนช.ออกหนังสือ เชิญประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นพิเศษในวันพรุ่งนี้

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ได้ลงนามคำสั่งนัดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 76/2559 เป็นพิเศษในเวลา 11.00 น. ซึ่งนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสนช. เปิดเผยว่า วาระการประชุมจะทราบในเวลา 10.00 น. หลังวิป สนช. ประชุมเพื่อรับทราบวาระเร่งด่วนที่คณะรัฐมนตรีส่งมา หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี และจะบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสนช.ต่อไป

มีรายงานว่า หนังสือดังกล่าวเป็นการแจ้งภายในสมาชิกสนช. เท่านั้น เนื่องจากคณะรัฐมนตรียังไม่ส่งระเบียบงวาระที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม หากคณะรัฐมนตรีไม่มีวาระเร่งด่วน จะหยิบยกร่างกฎหมายสำคัญฉบับอื่นขึ้นมาพิจารณาแทน

TAG : ประชุมวาระพิเศษหนังสือประชุมวาระพิเศษสภานิติบัญญัติแห่งชาติสนช