เดินหน้าประเทศไทยตามรอยพ่อ - จากรายอซีแย สู่รายอฆีตอ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เดินหน้าประเทศไทย :จากรายอซีแย สู่รายอฆีตอ

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559
พิธีกร :วริษา ศิริพฤกษานุกูล
แขกรับเชิญ :ศุภณัฐ สิรันทวิเนติเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

TAG : เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าประเทศไทย 28 พย 59จากรายอซีแย สู่รายอฆีตอศุภณัฐ สิรันทวิเนติเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้วริษา ศิริพฤกษานุกูล