คลิปที่เกี่ยวข้อง

คิง เพาเวอร์ นำครู-นักเรียนราชประชานุเคราะห์กราบพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

สปอร์ตแฟน - มูลนิธิคิง เพาเวอร์ ร่วมกับ แอร์เอเชีย ร่วมกิจกรรม พาน้องกราบพ่อ โดยนำคณะครูนักเรียน ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 3,999 คน มากราบถวายบังคมพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ 9

นายอัยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มคิง เพาเวอร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมจัดกิจกรรม พาน้องกราบพ่อ โดยมูลนิธิคิง เพาเวอร์ ร่วมกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้นำคณะครูและนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ซึ่งตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 3,999 คนทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ เข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง 28 ธันวาคม 2559 ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งวันนี้มูลนิธิคิง เพาเวอร์ ได้นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 จังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน 750 คน มาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ

TAG : คิง เพาเวอร์ พาน้องกราบพ่อคิง เพาเวอร์พาน้องกราบพ่อกิจกรรมพาน้องกราบพ่อถวายบังคมพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9