กิ๊กดู๋ ดวลเพลง นครศรีธรรมราช vs กาญจนบุรี (29 พ.ย.59) 4/5

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ดูกิ๊กดู๋ย้อนหลัง กิ๊กดู๋ สงครามเพลง 29 พฤศจิกายน 2559 คลิป 4/5

รายการ กิ๊กดู๋ สงครามเพลง เงินล้าน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
กิ๊กดู๋ ประชันดวลเพลง : นครศรีธรรมราช vs กาญจนบุรี
กิ๊กดู๋ ประชันเงาเสียง : สันติ ลุนเผ่
พิธีกร : ดู๋ สัญญา คุณากร, ป๋ากิ๊ก เกียรติ กิจเจริญ
กรรมการ : สุทธิพงษ์ วัฒนจัง, สมจิตร จงจอหอ, ศิริพร อยู่ยอด, วีรศักดิ์ นิลกลัด, ต้นหอม ศกุนตลา

TAG : กิ๊กดู๋ ย้อนหลังดูกิ๊กดู๋ สงครามเพลงกิ๊กดู๋ 29 พฤศจิกายน 2559กิ๊กดู๋ล่าสุดกิ๊กดู๋สงครามเพลงดูกิ๊กดู๋ย้อนหลังกิ๊กดู๋ย้อนหลังล่าสุดกิ๊กดู๋ เงาเสียง