คำศัพท์ในงานพระราชพิธี พระบรมศพ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - คำศัพท์ในงานพระราชพิธี พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ควรค่าที่คนไทยจะได้ศึกษา อ่านและเขียนให้ถูกต้อง เพื่อถวายพระเกียรติยศ

ศัพท์แสงที่เกี่ยวเนื่องในการพระราชพิธี สะท้อนมรดกทางด้านภาษาและวัฒนธรรมของชาติ ทั้งกับราชประเพณี เครื่องประกอบ ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรม เป็นต้น คนไทยควรศึกษาทั้งคติความเชื่อ นิยามความหมาย และประวัติศาสตร์ การสืบทอดกันมา

สวรรคาลัย อ่านว่า สะ-หวัน-คา-ไล แปลว่า ที่อยู่ในแดนสวรรค์

ปัญญาสมวาร อ่านว่า ปัน-ยา-สะ-มะ-วาน คือ วันที่ครบ 50 การบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 15 วัน ในการสวรรคต

สตมวาร อ่านว่า สะ-ตะ-มะ-วาน วันที่ ครบ 100

เสด็จสวรรคต หรือสวรรคต อ่านว่า สะ-หวัน-คด แปลว่า ไปสู่สวรรค์แล้ว

พระบรมโกศ พระโกศทองใหญ่ ทรงพระบรมศพ ภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ส่วนพระโกศจันทน์ สร้างจากไม้จันทน์ ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง

พระเมรุมาศ อ่านว่า พระ-เม-รุ-มาด หมายถึง สถาปัตยกรรมชั่วคราว สร้างขึ้นบริเวณท้องสนามหลวง ใช้กับพระมหากษัตริย์เท่านั้น ส่วนพระบรมวงศานุวงศ์ เรียกว่า พระเมรุ (พระ-เมน) สร้างตามความเชื่อเรื่องโลกและจักรวาล ดุจยอดเขาพระสุเมรุ

พระจิตกาธาน หมายถึง แท่นที่เผาศพ ทั่วไปเรียก "เชิงตะกอน" ใช้เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพบนพระเมรุมาศ

ศาลาลูกขุน เป็นสิ่งปลูกสร้างโถงทรงไทยชั้นเดียว ใช้เป็นที่สำหรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เฝ้าฯรับเสด็จ และร่วมพิธี

พระมหาพิชัยราชรถ เป็นราชรถไม้ ทำด้วยไม้แกะสลัก ลงรักปิดทองประดับกระจก สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ในปี 2338 อัญเชิญพระอัฐิออกท้องพระเมรุ เพื่อถวายพระเพลิง ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ในโรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

นพปฎลมหาเศวตฉัตร อ่านว่า นบ-พะ-ปะ-ดน-มะ-หา-สะ-เหวด-ตะ-ฉัด หรือเศวตฉัตร 9 ชั้น ประดิษฐานเหนือพระแท่นราชบัลลังก์ ภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท จะปักเหนือเกรินขณะเชิญพระบรมโกศ พระบรมศพ ขึ้นสู่พระมหาพิชัยราชรถ และเชิญขึ้นประดิษฐานบนพระเมรุมาศ

กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำหนังสือเล่มนี้เป็นอีบุ๊ก เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ และประชาชนดาวน์โหลดได้ที่ www.m-culture.go.th ซึ่งควรค่าและคนไทยควรศึกษาอ่านเขียนให้ถูกต้อง จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ สืบทอดไปชั่วลูกชั่วหลาน ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตได้แสดงความอาลัยรัก และถวายพระเกียรติยศแด่พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่ง สถิตในใจของปวงชนตลอดกาล

TAG : คำศัพท์ในงานพระราชพิธีคำราชาศัพท์พระราชพิธีกระทรวงวัฒนธรรม