สารคดี ชากังทิเม อูฐขาวแห่งมองโกเลีย Chagangtime, The Story of the White Camel ตอน 4

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

สารคดี ชากังทิเม อูฐขาวแห่งมองโกเลีย Chagangtime, The Story of the White Camel ออกอากาศวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ตอน 4

ออกเดินทางไปสำรวจทะเลทรายโกบีอันกว้างใหญ่ ดินแดนร้อนระอุกับอากาศที่แห้งแล้งตลอดปี ทำความรู้จักกับ "อูฐขาว" ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเทพจากสวรรค์

TAG : สารคดีสุดยอดสารคดีชากังทิเม อูฐขาวแห่งมองโกเลีย Chagangtime The Story of the White Camelชากังทิเม อูฐขาวแห่งมองโกเลียChagangtime The Story of the White Camel