สนช.อัญเชิญองค์รัชทายาท ขึ้นทรงราชย์

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำความกราบบังคมทูล "สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์ สืบราชสันตติวงศ์ เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ของปวงชนชาวไทย

วานนี้ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม สนช. โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต

นายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 29 พ.ย.2559 แจ้งเรื่องการสถาปนาแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้แล้วตามกฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ.2467 แจ้งว่า ราชบัลลังก์ว่างลง และพระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นพระรัชทายาทไว้แล้ว

ครม.จึงขอแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ เพื่อให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อทราบ และให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป

หลังจากประธานได้ให้สมาชิก สนช.กล่าวคำถวายพระพร “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ” พร้อมกัน  จากนั้นก็ได้สั่งปิดประชุม

TAG : สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารขึ้นทรงราชย์ สืบราชสันตติวงศ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10รัชกาลที่ 10สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร