แห่เที่ยวคาโนปี้วอล์คเวย์ ชมธรรมชาติเหนือยอดไม้สวนพฤกษศาสตร์

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - อากาศหนาวเย็น ส่งผลให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากพากันมาเดินชมธรรมชาติ บนสะพานลอยฟ้าเหนือเรือนยอดไม้ หรือ คาโนปี้ วอล์คเวย์ ยาวที่สุดในประเทศไทย

ภาพมุมสูงจะเห็นความสวยงามของสะพานลอยฟ้าเหนือเรือนยอดไม้ หรือ คาโนปี้ วอล์คเวย์ (Canopy Walkeway) ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ด้วยระยะทางกว่า 400 เมตร และสูงจากพื้นดินกว่า 20 เมตร ภายในสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากพากันไปสัมผัสลมหนาวและเดินชมธรรมชาติ ต่างพากันไปยืนบนพื้นกระจกใสที่อยู่หลายจุดบนเส้นทาง เพื่อถ่ายภาพความสวยงามของธรรมชาติเบื้องล่าง

สำหรับสะพานคาโนปี้วอล์คเวย์ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แห่งใหม่ ที่กำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว ตลอดเส้นทางนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับธรรมชาติ และเรียนรู้กับความหลากหลายของพันธุ์ไม้และต้นไม้น้อยใหญ่ ภายในป่าเบญจพรรณที่อุดมสมบูรณ์ ที่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 800 เมตร รวมทั้งชมยอดดอยล่องคว่ำ ซึ่งเป็นหน้าผาสูงแบบพาโนรามา และยังได้ชมวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามา ที่แต่งแต้มด้วยภาพของยอดไม้ และทิวเขาซึ่งเป็นภาพที่หาชมได้ยาก 

โดยบรรยากาศการท่องเที่ยวฤดูหนาว จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าชมคาโนปี้ วอล์คเวย์ วันละกว่า 1,500 คน ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องจัดระบบให้นักท่องเดินบนสะพานรอบละไม่เกิน 50 คน เพื่อลดความแออัดบนตัวสะพานและเพื่อความปลอดภัย ส่วนพื้นกระจกใสจำกัดให้ยืนได้ครั้งละไม่เกิน 4 คน

TAG : คาโนปี้วอล์คเวย์คาโนปี้ วอล์คเวย์ ยาวที่สุดในประเทศไทยคาโนปี้ วอล์คเวย์ เชียงใหม่Canopy Walkewayท่องเที่ยวฤดูหนาว