คลิปที่เกี่ยวข้อง

ชุมทางเพลงพระราชนิพนธ์ ชิงถ้วยพระราชทานรัชกาลที่ 9 เริ่ม 7 ธ.ค.59

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

พบกับการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใน "ชุมทางเพลงพระราชนิพนธ์" เริ่ม 7 ธันวาคม 2559

TAG : ชุมทางเพลงพระราชนิพนธ์ประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์สมัครประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชิงถ้วยพระราชทาน