เดินหน้าประเทศไทยตามรอยพ่อ - พลังแผ่นดิน แก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรม

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เดินหน้าประเทศไทย : พลังแผ่นดิน แก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรม

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559
แขกรับเชิญ : พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, เบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน, อนุวัชร โพธินาม ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, ทรัพย์ถวิล - ปัญญา สุขศิริ เกษตรกร, ทิม คณะเสน เกษตรกร

TAG : เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าประเทศไทย 30 พย 59พลังแผ่นดิน แก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรมพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เบญจพร ชาครานนท์รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินอนุวัชร โพธินาม