เรื่องจริงผ่านจอ - ฝั่งชิปวินัย...ปลอดภัยใส่หมวก

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เรื่องจริงผ่านจอ 1 ธันวาคม 2559 - ฝั่งชิปวินัย...ปลอดภัยใส่หมวก

องค์การอนามัยโลก ระบุว่า ในแต่ละปีประเทศไทยของเรามีเด็กกว่า 2,600 คน ต้องเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ ในทุกๆวันจะมีเด็กเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ เฉลี่ยวันละ 7 คน และบาดเจ็บอีกกว่า 200 คน ซึ่งนั่นสะท้อนให้เราต้องตระหนักถึงความปลอดภัยของเด็กที่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ให้มากขึ้น

เช่นเดียวกับปัญหาของโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร จ.สุพรรณบุรี วันนี้ทีมงาน TOYOTA คนจริงสร้างสุขปี 3 จึงได้ลงพื้นที่เพื่อไปสำรวจปัญหา จะเป็นอย่างไรไปติดตามชม

TAG : เรื่องจริงผ่านจอเรื่องจริงผ่านจอ 1 ธันวาคม 2559เรื่องจริงผ่านจอ TOYOTA คนจริงสร้างสุขปี 3นวัตกรรมทางความคิด ฝั่งชิปวินัยเด็ก