วัดทั่วประเทศย่ำฆ้องกลองระฆัง ถวายพระพรขึ้นทรงราชย์

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - วัดทั่วประเทศย่ำฆ้องกลองระฆัง ตามแบบประเพณีโบราณเพื่อถวายพระพรในวโรกาสที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์

เช่นที่ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง ในอำเภอเมือง จังหวัดตรัง นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นำข้าราชการ พสกนิกรชาวตรัง ร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถาพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล ที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับเชิญขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จากนั้นพระสงฆ์ เจริญชัยมงคลคาถา พร้อมกับบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และ ย่ำฆ้องกลองระฆัง ผู้ว่าราชการจังหวัดถวายอดิเรกเป็นอันเสร็จพิธี

ที่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ วัดทั่วจังหวัด ต่างย่ำฆ้อง-กลอง-ระฆัง สวดมนต์เจริญชัยมงคล โดยที่วัดนาห้วย อำเภอปราณบุรี พระครูประจักษ์ศีลคุณเจ้าอาวาสวัด นำพระภิกษุสามเณร สวดมนต์เจริญชัยมงคลคาถา ตามแบบโบราณราชประเพณี เพื่อถวายพระพร ในวโรกาสที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์ สืบราชสันตติวงศ์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขณะที่จังหวัดปัตตานี พสกนิกรชาวไทยมุสลิม รวมตัวจัดกิจกรรม ที่มัสยิดกลางจังหวัด นำโดย นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี อ่านสารถวายพระพรชัยมงคล ในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์ และร่วมสวดดุอาขอพรต่อพระผู้เป็นเจ้า ทรงบัลดาลให้พระองค์ทรงมีพระวรกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยทั้งปวง

TAG : ถวายพระพรถวายพระพรรัชกาลที่ 10ถวายพระพรขึ้นทรงราชย์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร