ทูตสหรัฐฯ ถวายพระพรกษัตริย์พระองค์ใหม่ไทย

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ออกแถลงการณ์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ แห่งราชอาณาจักรไทย

นายกลิน ที. เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยได้ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวารางกูร รวมทั้งแสดงความยินดีต่อประชาชนชาวไทย เนื่องในวาระมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย โดยความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับราชอาณาจักรไทย เป็นสิ่งที่ทรงคุณค่ายิ่ง และสหรัฐอเมริกามีความปราถนา ที่จะสืบสานมิตรภาพอันยั้งยืนนี้ เช่นเดียวกับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระบรมชนกนาฎ อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

สหรัฐอเมริกาจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสายสัมพันธ์นี้ ภายใต้พระบารมีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อเสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนทั้งสองประเทศ

TAG : กษัตริย์พระองค์ใหม่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา