พสกนิกรเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - พสกนิกรเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวารถวายพระบรมศพ

หลังการขึ้นทรงราชย์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 พสกนิกรได้จับจองพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนิน จนถึงหน้าพระบรมมหาราชวัง เพื่อเฝ้ารับเสด็จในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวารถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   

โดยต่างปลาบปลื้มและซาบซึ้งใจ ที่ได้เฝ้ารับเสด็จและถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่เสมือนคนไทยได้มีเสาหลักและเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจกลับมาอีกครั้ง  

ขณะที่ชาวอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ต่างปลื้มปิติและขอพระองค์ทรงพระเจริญ โดยอำเภอวชิรบารมี เป็นอำเภอเดียวที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 พระราชทานชื่อเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2540 จึงพร้อมใจกันจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติด้วย

TAG : กษัตริย์พระองค์ใหม่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10