รายงานพิเศษ - ด้วยสำนึก หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ติมอร์เลสเต

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - ประเทศติมอร์เลสเต ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จนสามารถสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกกว่า 15,000 บาท ต่อเดือน โจอาควิม อามารัล เอกอัคราชทูตประจำประเทศติมอร์เลสเต พูดถึงความสำเร็จของของโครงการฯ

TAG : หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ติมอร์เลสเตหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงติมอร์เลสเต