Bugaboo.tv

สารคดี พิษร้ายสายพันธุ์มรณะ Poison, A Evolutionary Mystery ตอน 1

Post dated: 02 ธ.ค 2016 เวลา 04:40 PM

CATEGORIES: Poison An Evolutionary Mystery

สารคดี พิษร้ายสายพันธุ์มรณะ Poison, A Evolutionary Mystery ออกอากาศวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ตอน 1

สิ่งมีชีวิตกับการป้องกันตัวสุดอัศจรรย์ ความงดงามที่แฝงไปด้วยอาวุธลับพร้อมปลิดชีพ สีสันดึงดูดใจเปรียบเสมือนนายพรานใหญ่รอล่าเหยื่อ