รัฐบาลเตรียมเปิดโครงการ สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

แม้รัฐบาลจะเปิดโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก หวังชะลอปริมาณข้าวในตลาด แต่ปรากฏว่า ชาวนาส่วนหนึ่งยังต้องการเร่งระบายข้าวที่มีอยู่ เพื่อนำเงินมาเป็นทุนหมุนเวียน ติดตามจากรายงาน ชาญวิทย์ ลัภโต

ชาวนาจังหวัดร้อยเอ็ด ต่างนำข้าวเปลือกออกผึ่งแดด หวังให้ความชื้นต่ำกว่า 15% ก่อนเก็บขึ้นยุ้งฉาง ร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก หรือ โครงการจำนำยุ้งฉาง กับ ธ.ก.ส. หวังแก้ปัญหาข้าวล้นตลาด และทำให้ราคาขายดีกว่าโรงสี เฉลี่ย 500-1,000 บาทต่อตัน หรือมีโอกาสได้ราคาสูงถึง 11,000 บาทต่อตัน

ชาวนาที่มียุ้งฉางเป็นของตัวเอง และต้องการร่วมโครงการฯจะต้องมีข้าวเก็บในยุ้ง 1 ตันขึ้นไป หากต่ำกว่านั้นเจ้าหน้าที่ แนะนำให้ชาวนาเก็บข้าวไว้กินเอง

สหกรณ์การเกษตรต่างๆ ที่รับซื้อข้าวเปลือก จะนำข้าวที่รับซื้อทั้งหมด ไปจำนำกับ ธ.ก.ส.ต่อไป อีกวิธีในการบริหารจัดการปริมาณข้าวเปลือก คือการประสานตัวแทนโรงสีเข้าประมูลข้าว เพื่อให้ได้ราคาสูงขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ทุกรายไป 

แต่ก็มีชาวนาหลายรายที่ไม่มียุ้งฉาง เลือกวิธีนำข้าวเปลือกสดที่เพิ่งเกี่ยวไปขาย แม้ราคาจะไม่ถึง 10,000 บาทต่อตัน แต่ต้องตัดใจ เพราะดีกว่าการแบกรับต้นทุนในการจัดเก็บ ที่สำคัญ ชาวนาต้องการเงินทุนหมุนเวียน

ปัญหาสภาพคล่องในครัวเรือน และเม็ดเงินหมุนเวียนในการเริ่มปลูกข้าวฤดูกาลใหม่ เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ชาวนาต้องเร่งระบายข้าที่มีอยู่ ซึ่งเร็วๆนี้ ภาครัฐจะออกมาตรการช่วยเหลือ โดยอาจจะมาในรูปแบบสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เปิดให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าลงทะเบียนก่อนหน้านี้ ซึ่งคาดว่าจะทำให้ปัญหาต่างๆ ผ่อนคลายลงได้

TAG : สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกชาวนาชาวเร่งขายข้าวโครงการจำนำยุ้งฉาง