เผยความคืบหน้า การฟื้นฟูรักษาต้นศรีตรังทรงปลูก

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

หลังจากกรมป่าไม้ส่งรุกขกรเข้าดูแลต้นศรีตรังที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปลูกไว้เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2554 ที่โรงพยาบาลศิริราช เกิดการผลัดใบทั้งต้นผิดปกติ และต้นยืนแห้งเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดเผยความคืบหน้าการฟื้นฟูรักษาต้นศรีตรังทรงปลูก หลังรุกขกรเข้ามาดูแลด้วยการให้ยา วิตามิน และทำท่อระบายน้ำบริเวณโคนต้น ผ่านไปกว่า 1 เดือน พบว่า ต้นไม้มีสัญญาณฟื้นตัวแตกใบอ่อนขึ้นมาใหม่แล้ว ถือว่าเป็นสัญญาณดี แต่ยังคงต้องตามดูแลใกล้ชิด โดยเฉพาะรอบต้นที่กั้นไม่ให้บุคคลอื่นเข้าใกล้ ไปรบกวนการฟื้นตัวของตันศรีตรังทรงปลูก

TAG : ต้นศรีตรังทรงปลูกต้นศรีตรังฟื้นฟูต้นศรีตรัง