Teaser ริษยา [Official Teaser]

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

Teaser ริษยา
ติดตามชมละคร ริษยา ออกอากาศทางช่อง 7 สี

นักแสดงริษยา
1. ธันวา สุริยจักร รับบท ชนก กรกตพงษ์
2. ชนะพล สัตยา รับบท ม.ร.ว.หริพันธุ์ รามพงษ์
3. อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์ รับบท ม.ร.ว.วรรศิกา รามพงษ์
4. ฮาน่า ลีวิส รับบท ชนนี กรกตพงษ์
5. ชไมพร จตุรภุช รับบท หม่อมชุลี รามพงษ์
6. ธัญยกันต์ ธนกิตติ์ธนานนท์ รับบท อบสวาท
7. ดวงดาว จารุจินดา รับบท ท่านหญิงนวล
8. ดิลก ทองวัฒนา รับบท นพ กรกตพงษ์
9. อัญษนา บุรานันท์ รับบท ชวนชื่น กรกตพงษ์
10. อมีนา พินิจ รับบท ยอดธิดา
11. พูลภัทร อัตถปัญญาพล รับบท เจตน์
12. วันทนา บุญบันเทิง รับบท ยายพุด
13. สุธาสินี เอี่ยมสุภา รับบท เจียน
14. วิวัฒน์ ผสมทรัพย์ รับบท ย้ง
15. อัมรินทร์ สิมะโรจน์ รับบท ทาเคชิ
16. ประกาศิต โบสุวรรณ รับบท เสี่ย

TAG : Teaser ริษยาริษยานักแสดงริษยาละครริษยา ช่อง7ธันวา สุริยจักรทับทิม อัญรินทร์อ๊อฟ ชนะพลฮาน่า ลีวิสชไมพร จตุรภุช

คลิปที่เกี่ยวข้อง