รายชื่อนักแสดงละครริษยา

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

รายชื่อนักแสดงละครริษยา

1. ชนก   แสดงโดย ธันวา สุริยจักร
2. ม.ร.ว. หริพันธ์  แสดงโดย ชนะพล สัตยา (อ๊อฟ)
3. ม.ร.ว. หญิงวรรศิกา   แสดงโดย อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์ (ทับทิม)
4. ชนนี   แสดงโดย ฮาน่า ลีวิส (ฮาน่า)
5. หม่อมชุลี   แสดงโดย ชไมพร จตุรภุช (เหมียว)
6. อบสวาท   แสดงโดย ธัญยกันต์ ธนกิตติ์ธนานนท์ (หยก)
7. ยอดธิดา   แสดงโดย อมีนา พินิจ (โม)
8. เจตน์  แสดงโดย พูลภัทร อัตถปัญญาพล (พล)
9. ท่านหญิงนวล  แสดงโดย ดวงดาว จารุจินดา
10. ชวนชื่น   แสดงโดย อัญษนา บุรานันท์ (หมวย)
11. นพ  แสดงโดย ดิลก ทองวัฒนา (หมู)
12. ย้ง  แสดงโดย วิวัฒน์ ผสมทรัพย์ (เล็ก)
13. ทาเคชิ   แสดงโดย อัมรินทร์ สิมะโรจน์ (หลุยส์)
14. เสี่ย  แสดงโดย ประกาศิต โบสุวรรณ (ปั๋ง)

TAG : รายชื่อนักแสดงละครริษยานักแสดงละครริษยาละครริษยาริษยา