เหยี่ยวข่าว 7 สี - พื้นที่ลุ่มน้ำตาปีตอนล่างยังอ่วม

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - ประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งลุ่มน้ำตาปีตอนล่าง ยังต้องเฝ้าระวังและเก็บของขึ้นที่สูง เพราะปริมาณน้ำจากจังหวัดนครศรีธรรมราช กำลังไหลเข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตามจากเหยี่ยวเบิร์ด ณัชฐพงศ์ มูฮำหมัด

TAG : เหยี่ยวข่าว 7 สีสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้น้ำท่วมภาคใต้สถานการณ์น้ำท่วมฝนตกหนักฝนตกภาคใต้พื้นที่ลุ่มน้ำตาปีตอนล่าง