เดินหน้าประเทศไทยตามรอยพ่อ - การแก้ปัญหาน้ำท่วมภาคใต้อย่างเป็นระบบตามแนวทางประชารัฐ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เดินหน้าประเทศไทย : การแก้ปัญหาน้ำท่วมภาคใต้อย่างเป็นระบบตามแนวทางประชารัฐ

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพุธที่ 11 มกราคม 2560
พิธีกร : ปริยา เนตรวิเชียร
แขกรับเชิญ : กอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, พลตรีคงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม

TAG : เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าประเทศไทย 11 มค 60การแก้ปัญหาน้ำท่วมภาคใต้อย่างเป็นระบบตามแนวทางประชารัฐปริยา เนตรวิเชียรกอบชัย บุญอรณะรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพลตรีคงชีพ ตันตระวาณิชย์โฆษกกระทรวงกลาโหม