เรื่องจริงผ่านจอ - 3 ทีมสุดท้าย โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 11

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เรื่องจริงผ่านจอ 12 มกราคม 2560 - 3 ทีมสุดท้าย โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 11

โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 11 กับการประชันฝีมือสู่ 3 ทีมสุดท้าย ได้แก่ ทีม Smart Trio (มหาวิทยาลัยทักษิณ), ทีม Beyond (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี) และ ทีมเจอาร์จูเนียร์ (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)

TAG : เรื่องจริงผ่านจอเรื่องจริงผ่านจอ 12 มกราคม 2560เรื่องจริงผ่านจอ โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 11โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 11