PEA ลงพื้นที่ภาคใต้ เร่งจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - ประธานกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ลงพื้นที่ภาคใต้ ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมยืนยันว่าจะเร่งจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ผู้ประสบภัยได้ตามปกติ

นายถวิล  เปลี่ยนศรี ประธานกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA พร้อมด้วยกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่ภาคใต้ รับฟังรายงานเกี่ยวกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ส่งผลต่อประชาชนใน 10 จังหวัด โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา มีผู้ได้รับผลกระทบจากการงดจ่ายไฟ 264,329 ราย
แต่ขณะนี้สามารถจ่ายไฟคืนได้ร้อยละ 99 แล้ว ส่วนที่เหลือกำลังเร่งดำเนินการแก้ไข 

สำหรับแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนั้น ที่ผ่านมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เร่งยกมิเตอร์ให้พ้นระดับน้ำ งดจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูง จัดส่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเคลื่อนที่ และเร่งซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าทันทีหลังจากน้ำลด นอกจากนี้ผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยังได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยในจังหวัดตรังและสุราษฎร์ธานี จำนวน 700 ชุด

TAG : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ่ายกระแสไฟน้ำท่วมPEAช่วยน้ำท่วมภาคใต้