โครงการ Smile Voice เสียงสร้างสุข เพื่อผู้พิการทางสายตา

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย มูลนิธิคนตาบอดไทย และพันธมิตร ร่วมเปิดตัวโครงการ Smile Voice เสียงสร้างสุข โครงการหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอดได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และความรู้ผ่านแอพพลิเคชั่น Read for the Blind แอพพลิเคชั่นสำหรับการเข้าถึงเสียง และ กาเข้าถึงการฟัง ใครที่สนใจอยากเป็นจิตอาสาอ่านหนังสือเสียงส่งสุขให้ผู้พิการทางสายตา ก็สามารถดาวน์โหลดแอพฯ Read for the Blind ได้ฟรีทั้ง iOS และ Android

TAG : โครงการ Smile Voice เสียงสร้างสุข เพื่อผู้พิการทางสายตาโครงการ Smile Voice เสียงสร้างสุขโครงการ Smile Voiceแอพพลิเคชั่น Read for the Blind