ภาคใต้น้ำลดแต่ต้องเฝ้าระวังน้ำ หวั่นฝนตกลงมาซ้ำในช่วงนี้

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - น้ำท่วมภาคใต้คลี่คลายลงแล้ว มีพื้นที่ลุ่มน้ำที่ยังถูกน้ำท่วมขังเพียงบางจุด แต่เจ้าหน้าที่ยังแจ้งเตือนชาวบ้านพื้นที่เสี่ยงเพราะจะมีฝนตกลงมาซ้ำในช่วงนี้

สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังไม่กลับเข้าสู่สภาวะปกติ โดยเฉพาะบ้านเรือนชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำตาปี อำเภอพุนพิน ที่ชาวบ้านยังต้องยกของหนีน้ำขึ้นไปไว้บนที่สูง หลังจากที่น้ำป่าไหลลงมาจากอำเภอชัยบุรีและอำเภอเวียงสระประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูง ทำให้การระบายน้ำลงสู่ทะเลทำได้ยากขึ้น ส่วนพื้นที่อื่นๆ โดยภาพรวมหลังจากน้ำลด ชาวบ้านได้เข้าไปทำความสะอาดบ้านเรือน และเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านได้เกือบทั้งหมดแล้ว พร้อมทั้งเร่งใช้เรือผลักดันน้ำลงสู่ทะเลเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังมีน้ำท่วมขังประมาณ 30-40 เซนติเมตร โดยเฉพาะอำเภอปากพนัง ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้ชายทะเล หลังจากมวลน้ำไหลลงไปมาก่อนหน้านี้ โดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งใช้เรือผลักดันน้ำลงสู่ทะเล เพื่อรองรับปริมาณฝนที่จะตกลงมาเพิ่มในช่วงนี้ 

เช่นเดียวกับที่จังหวัดพัทลุง ที่ยังมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะที่ทะเลน้อย อำเภอควนขนุน ที่น้ำท่วมพื้นที่ทำให้ควายน้ำทะเลน้อยตายมากกว่า 50 ตัว เนื่องจากน้ำท่วมหญ้า และไม่มีพื้นที่ให้ควายยืน หลังต้องว่ายน้ำจนหมดแรงจนจมน้ำตาย   

จังหวัดชุมพร ชาวบ้านเข้าซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมแล้ว แต่ยังมีพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่แก้มลิง อย่างตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร ยังมีน้ำท่วมขังอยู่แต่เริ่มลดลงเหลือ 30 เซนติเมตรแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ยังต้องแจ้งเตือนชาวบ้าน ให้เฝ้าระวังฝนตกลงมาเพิ่มเติมในวันที่ 16-18 มกราคมนี้ ที่จะมีฝนตกลงมาอีกระรอก

TAG : สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้น้ำท่วมภาคใต้สถานการณ์น้ำท่วมฝนตกหนักฝนตกภาคใต้