เดินหน้าประเทศไทยตามรอยพ่อ - ยกเครื่องแก้ปัญหาโรงเรียนประสบวิกฤตทางการศึกษา

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เดินหน้าประเทศไทย : ยกเครื่องแก้ปัญหาโรงเรียนประสบวิกฤตทางการศึกษา

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2560
พิธีกร : กุลธิดา พงษ์แจ่ม, ภัทร จึงกานต์กุล
แขกรับเชิญ : การุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ., ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระกระทรวงศึกษาธิการ

TAG : เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าประเทศไทย 14 มค 60ยกเครื่องแก้ปัญหาโรงเรียนประสบวิกฤตทางการศึกษากุลธิดา พงษ์แจ่มภัทร จึงกานต์กุลการุณ สกุลประดิษฐ์เลขาธิการ กพฐดร ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ปลัดกระกระทรวงศึกษาธิการ