Bugaboo.tv

Teaser เกิดเป็นกา [Official Teaser]

Post dated: 17 ม.ค 2017 เวลา 12:21 PM

CATEGORIES: Spot Promote

Teaser เกิดเป็นกา
ติดตามชมละคร เกิดเป็นกา ออกอากาศทางช่อง 7 สี เริ่มตอนแรก วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560

นักแสดงเกิดเป็นกา
 1. โตนนท์  วงบุญ  รับบท  พงษ์วัฒน์
 2. รมิดา  ธีรพัฒน์  รับบท  กระแต
 3. กชกร ส่งแสงเติม  รับบท  เต็มดาว
 4. ธาราเขต  เพ็ชร์สุกใส  รับบท  เชิดศักดิ์
 5. ปริตา  ไชยรักษ์  รับบท  เมย์
 6. พรหมพิริยะ ทองพุทธรักษ์  รับบท  ทม
 7. นุศรา  ประวันณา  รับบท  บุญเพ็ญ
 8. สุรวุฑ  ไหมกัน  รับบท  ชายชล
 9. รชยา  รักกสิกรณ์  รับบท  กานดา
10. มณีนุช  เสมรสุต  รับบท  ชาดา
11. ปริษา  ทนาวิวัฒน์  รับบท  บุยพา
12. กษาปณ์  จำปาดิบ  รับบท  หวัง
13. บัณฑวิช  ตระกูลพานิชย์  รับบท  พิริยะ
14. ภัทรนิษฐ์  แก้วมณี  รับบท  โฉมสุดา
15. ปนัดดา  โกมารทัต  รับบท  คุณหญิงภูรี
16. ปัทมา  ปานทอง  รับบท  เพียงพิศ
17. ทัศนีย์  สีดาสมุทร  รับบท  ตาบ
18. ฐิติวัลย์  กล้าตลุมบอน  รับบท  เริง
19. พรอนันต์  ศรีจันทร์  รับบท  เลื่อม
20. ธรรมศักดิ์  สุริยน  รับบท  หว่าง


ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งฯ คลิก!: ตรวจหวย