Bugaboo.tv

Teaser คู่ซ่า...รสแซ่บ [Official Teaser] Ver.2

Post dated: 08 ก.พ 2017 เวลา 05:22 PM

CATEGORIES: Spot Promote

Teaser คู่ซ่า...รสแซ่บ
ติดตามชมละคร คู่ซ่า...รสแซ่บ ออกอากาศทางช่อง 7 สี วันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.30 น.
คู่ซ่า...รสแซ่บ เริ่ม 20 กุมภาพันธ์ 2560

นักแสดงคู่ซ่า...รสแซ่บ
1. ศุกลวัฒน์ คณารศ  รับบท  กรพงศ์ ศาสตราบุรินร์
2. พีชญา วัฒนามนตรี  รับบท  รสริน เนินสูงชัน
3. ธนากร ศรีบรรจง  รับบท  พลวัฒน์
4. ณัฐชา นวลแจ่ม  รับบท  พิมพ์เพทาย
5. วรางคนาง วุฑฒยากร  รับบท  นวลพรรณ
6. ธัญยกันต์ ธนกิตติ์ธนานนท์  รับบท  อรอาภา
7. มณีนุช  เสมรสุต  รับบท  เรือนแก้ว
8. ทูน หิรัญทรัพ  รับบท  ศักดิ์สกุล ศาสตราบุรินท
9. เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์  รับบท  ดวกมล ศาสตราบุรินทร์
10. ปรัชญานันท์ สุวรรณมณี  รับบท จิ้งหรีด


ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งฯ คลิก!: ตรวจหวย