นักแสดงละครเพลิงพระนาง

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

นักแสดงละครเพลิงพระนาง

1. พัชราภา  ไชยเชื้อ  รับบท  เจ้านางอนัญทิพย์
2. จีรนันท์  มะโนแจ่ม  รับบท  เจ้านางเสกขรเทวี
3. เคลลี่  ธนะพัฒน์  รับบท  เจ้าหลวงเมืองคุ้ม
4. วินัย  ไกรบุตร  รับบท  เจ้าหลวงบุรพคาม
5. ชวัลกร  วรรธนพิสิฐกุล  รับบท  เจ้านางตองนวล
6. โตนนท์  วงศ์บุญ  รับบท  เจ้าหลวงม่านฟ้า
7. วริฏฐิสา  ลิ้มธรรมมหิศร  รับบท  เจ้านางเรณุมาศ
8. ทัศนียา  การสมนุช  รับบท  เจ้านางปิ่นมณี
9. ปาณิชดา  แสงสุวรรณ  รับบท  เจ้านางทองพญา
10. อนุวัฒน์  ชูเชิดรัตน์  รับบท  เจ้าครองภพ
11. ชานนท์  อักขระชาตะ  รับบท  เจ้าตองแปง
12. ชัชฎาภรณ์  ธนันทา  รับบท  เจ้านางริมบึง
13. ชไมพร  จตุรภุช  รับบท  เจ้าสำเภางาม
14. อรุชา  โตสวัสดิ์  รับบท  เจ้าคะนอง
15. ฐนัท  สัตยานุรักษ์  รับบท  เจ้าปะแดง
16. รุ่งระวี  บริจินตากุล  รับบท  เจ้านางเก็ตถวา
17. อาภัสสรา  อินทร์ตลาดชุม  รับบท  เจ้านางแก้วอากาศ
18. กัญญกร  พินิจ  รับบท  เจ้านางมณีพยาด
19. นพพล  พิทักษ์โล่พานิ  รับบท  น้อยอินทา
20. ธมลพรรณ์ ภานุชิตพุทธิวงศ์  รับบท  เครือออน
21. ฐาปกรณ์  ดิษยนัทน์  รับบท  ท้าววงษา
22. ภูธฤทธิ์  พรหมบันดาล  รับบท  ขุนเวียง
23. จารุศิริ  ภูวนัย  รับบท  บัวไหล
24. กาญศิริ  ศรีมั่น  รับบท  อีเฟือง

TAG : นักแสดงละครเพลิงพระนางนักแสดงเพลิงพระนางละครเพลิงพระนางเพลิงพระนาง