ชื่นชมพระจริยวัตร สมเด็จพระสังฆราช พร้อมประทานพระโอวาทแก่ประชาชน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - พสกนิกรชื่นชมพระจริยวัตรสมเด็จพระสังฆราช ได้เฝ้าถวายสักการะใกล้ชิด ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร 
              
สมเด็จพระสังฆราช ประทับรถกอล์ฟ เสด็จออกจากพระอุโบสถให้ประชาชนที่มารอกันเนืองแน่นในบริเวณโดยรอบวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวิหาร ได้เฝ้าถวายสักการะ               

สำหรับการเปิดให้ประชาชนเฝ้าถวายสักการะ และแสดงมุทิตาถวายภายในพระอุโบสถ วันนี้ มีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ สำนักพระราชวัง และคณะพราหมณ์ เฝ้าถวายนำสังข์ เพื่อแสดงมุทิตา และยังมีตัวแทนของจุฬาราชมนตรี มาแสดงมุทิตาในวาระสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่

บรรยากาศตลอดทั้งวัน ประชาชน เตรียมพวงมาลัยดอกไม้มาถวายและรอเข้าแถวในเต็นท์พักคอย เฝ้ากราบสักการะเป็นวันสุดท้าย และได้ชื่นชมพระจริยวัตรอันงดงาม และได้กราบสมเด็จพระสังฆราชสมดังความตั้งใจเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต              

โอกาสนี้ สมเด็จพระสังฆราช ได้ประทานพระโอวาทแก่ประชาชน

TAG : สมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระสังฆราช องค์ใหม่