นายกฯ ชูมั่นคง-โปร่งใส เรียกความเชื่อมั่น ย้ำไทยมีพื้นที่เศรษฐกิจที่ดีที่สุด

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - นายกรัฐมนตรี ชูเสถียรภาพและความโปร่งใสเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติ พร้อมย้ำประเทศไทยมีพื้นที่เศรษฐกิจที่ดีที่สุด ทันสมัยที่สุดในอาเซียน   

เป็นตอนหนึ่งในปาฐกถาพิเศษ โอกาสทางธุรกิจในยุคประเทศไทย 4.0 ในงาน Opportunity Thailand ต่อนักลงทุนชาวไทยและต่างประเทศ โดยนายกรัฐมนตรีบอกรัฐบาลพยายามผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการค้าการลงทุนของภูมิภาคหรือ Gateway of ASEAN โดยส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต ควบคู่กับพัฒนาบุคคลากรเดินหน้าพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่ดีที่สุด ทันสมัยที่สุดในอาเซียน

นอกจากนี้ยังเพิ่มการอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนต่างๆ รวมถึงเดินหน้าปฏิรูปประเทศ สร้างความสามัคคีปรองดอง มุ่งเน้นสร้างเสถียรภาพความมั่นคง และปรับการทำงานภาครัฐให้เกิดความโปร่งใส ปราศจากทุจริตโดยเด็ดขาด เพื่อสร้างบรรยากาศและให้ความเชื่อมั่นว่าทุกโครงการจะเดินหน้าต่อเนื่อง 20 ปี

TAG : นายกรัฐมนตรีOpportunity ThailandGateway of ASEANEECปฏิรูปประเทศ