องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย จ.นครศรีธรรมราช

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและนำถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 500 ชุด ไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยองคมนตรีได้กล่าวกับประชาชนว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบภัย และทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งมีพระราชกระแสรับสั่งให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลแก้ปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยยึดแนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พร้อมกันนี้ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการสร้างบ้านของ นายหับ คิดถูก ที่บ้านเลขที่ 160 หมู่ 2 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ ซึ่งบ้านหลังเดิมถูกน้ำพัดพังเสียหายทั้งหลัง ปัจจุบันต้องพักอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวที่อำเภอจัดให้ โดยบ้านที่สร้างทดแทนเป็นบ้านปูน 2 ชั้น ตามแบบของกรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการก่อสร้างโดยกองพันทหารช่างที่ 5 กองพลทหารราบที่ 5 และกองทัพภาคที่ 4 ใช้เวลาในการก่อสร้าง 30 วัน

TAG : องคมนตรีเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยองคมนตรีสถานการณ์น้ำท่วมน้ำท่วมนครศรีธรรมราช