เดินหน้าประเทศไทย - การบูรณาการปราบปรามทุจริต

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เดินหน้าประเทศไทย : การบูรณาการปราบปรามทุจริต

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
พิธีกร : ชลรัศมี งาทวีสุข
แขกรับเชิญ : ประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. และเลขานุการ ศอตช., พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน, สรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช., พลตำรวจเอกชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ป.ป.ง.

TAG : เดินหน้าประเทศไทยตามรอยพ่อเดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าประเทศไทย 15 กพ 60ชลรัศมี งาทวีสุขการบูรณาการปราบปรามทุจริตประยงค์ ปรียาจิตต์พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาสสรรเสริญ พลเจียกพลตำรวจเอกชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล