จังหวัดกาฬสินธุ์ เชิญชวนชมงานมหกรรมโปงลางแพรวา อย่างยิ่งใหญ่

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - จังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมจัดงานมหรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ์ ประจำปี 2560 อย่างยิ่งใหญ่ ชูของดีเครื่องดนตรีโปงลาง และผ้าไหมแพรวา หนึ่งเดียวในโลก

หอประชุมวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ แถลงจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ์ ประจำปี 2560 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ภายในงานจะมีกิจกรรม การประกวดวงดนตรี และการแสดงโปงลาง ซึ่งเป็นสุดยอดของการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ และมีการจำหน่ายสินค้าของดีของจังหวัด โดยภายในงานนี้ได้มีการสั่งห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อีกด้วย

ที่จังหวัดสุรินทร์ บรรดาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ โอทอป ได้รับการส่งเสริมให้เป็นของดีของแต่ละตำบล เพื่อเป็นอาชีพที่สร้างงานสร้างรายได้ แก้จนให้กับเกษตรกร หลังฤดูการทำไร่ทำนาในพื้นที่อำเภอรัตนบุรี ถูกนำมาแสดงและจำหน่ายในงาน “งานบุญประเพณีนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ปิดทองพระพุทธบาทจำลอง บุญเดือนสาม ประจำปี 2560 ” ภายในวัดโพธิ์ศรีธาตุ ตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี กันคึกคัก

จังหวัดสุโขทัย ชาวตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย ส่วนใหญ่มีอาชีพปลูกส้มเขียวหวาน ได้พัฒนาสวนส้มขึ้นมา โดยการจัดสร้างสะพานยอดส้ม หรือ Orange Skywalk “เดินยอดส้ม ชมทิวทัศน์” ซึ่งสร้างจากไม้ไผ่สานยาว 200 เมตร ทอดยาวลัดเลาะไปตามแนวต้นส้ม ที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวได้ชมทิวทัศน์ ได้ในมุมสูงของสวนส้ม โดยเฉพาะยามเช้า ท่ามกลางบรรยากาศที่สดชื่น

โดยนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม ชมความสดชื่นของอากาศที่บริสุทธิ์ของสวนส้ม และสายหมอกยามเช้า นั่งชมพระอาทิตย์ขึ้น เดินสัมผัสผลส้มอย่างใกล้ชิดทั้ง 2 ข้างทาง

TAG : งานมหกรรมโปงลางแพรวาเที่ยวภาคเหนือเที่ยวภาคอีสานงานบุญประเพณีนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ สุรินทร์Orange Skywalkสะพานยอดส้มเดินยอดส้ม ชมทิวทัศน์