คลิปที่เกี่ยวข้อง

สะเก็ดข่าว : ถ่ายภาพหมู่

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

สะเก็ดข่าว 16 กุมภาพันธ์ 2560 - ต่อมาเป็นการถ่ายภาพที่ระลึกที่น่ารัก ไปที่ จ.สระบุรี

เป็นพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ หอพักศูนย์การศึกษาพัฒนาชุมชนเรือนพักทับกวาง โดยมีนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน เป็นประธาน ซึ่งภายหลังจากพิธีเปิดก็ต้องเป็นการถ่ายภาพที่ระลึก แต่งานนี้ขอถ่ายแบบไม่เป็นทางการ ภาพก็เลยออกมากแบบนี้

ถ่ายภาพหมู่แบบนี้ได้บรรยากาศแล้วดูมีชีวิตชีวาดี

TAG : สะเก็ดข่าว 16 กุมภาพันธ์ 2560ถ่ายภาพถ่ายภาพหมู่ภาพหมู่