เดินหน้าประเทศไทยตามรอยพ่อ - เดินหน้าเมืองเศรษฐกิจใหม่อาเซียน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เดินหน้าประเทศไทย : เดินหน้าเมืองเศรษฐกิจใหม่อาเซียน

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
พิธีกร : บัญชา ชุมชัยเวทย์
แขกรับเชิญ : หิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

TAG : เดินหน้าประเทศไทยตามรอยพ่อเดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าประเทศไทย 16 กพ 60เดินหน้าเมืองเศรษฐกิจใหม่อาเซียนบัญชา ชุมชัยเวทย์หิรัญญา สุจินัยเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บีโอไอ