ฝนฟ้าอากาศ - นี่ดอกสร้อยเปรมสุดาเจ้า บ่แม่นผีกะ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ระยะนี้ลมหนาวเริ่มอ่อนกำลังลง สภาพอากาศในแต่ละพื้นที่จะเป็นอย่างไร ติดตามกับคุณเปรมสุดา ในฝนฟ้าอากาศ

เพราะแม้ว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือลมหนาวที่ปกคลุมตอนบนของไทย อ่อนกำลังลง แต่มีลมตะวันตกในระดับบนจากเมียนมา เคลื่อนมาปกคลุมภาคเหนือ และ อีสาน ก็เลยทำให้ 2 พื้นที่นี้อากาศยังหนาวเย็น ส่วนมรสุมทางใต้ก็อ่อนกำลังลงด้วยเช่นเดียวกัน

พรุ่งนี้สภาพอากาศแต่ละพื้นที่ ก็ยังมีอากาศทั้งหนาวทั้งเย็น

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ จะมีอากาศหนาวเย็น ต่ำสุด 14-18 องศาเซลเซียส และจะมีหมอกหนาในบางพื้นที่ โดยเฉพาะช่วงเช้าๆ อุณหภูมิยอดดอย ต่ำสุด 6 องศาเซลเซียส
ภาคอีสาน ต้องระวังหมอกหนาในบางพื้นที่เช่นกัน ส่วนอากาศก็ยังหนาวเย็น ต่ำสุด 15-19 องศาเซลเซียส ยอดภูบางจุด หนาวจัด ต่ำสุด 7 องศาเซลเซียส
ภาคกลาง จะมีหมอกในตอนเช้าและมีอากาศเย็น ต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส ร้อนขึ้นมาได้สูงสุด 34 องศาเซลเซียส
ภาคตะวันออก จะมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศาเซลเซียส มีโอกาสร้อนสุดถึง 35 องศาเซลเซียส ทะเลคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จะมีฝน 20 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ตั้งแต่นครศรีธรรมราช ลงมาถึง นราธิวาส อ่าวไทยตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไป คลื่นสูงประมาณ 2 เมตรส่วนฝั่งอันดามัน จะมีฝนตกได้เล็กน้อย ทะเลคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส ซึ่งจะยังมีอากาศเย็นและมีหมอกในช่วงเช้า แต่กลางวันเป็นต้นไปอาจจะร้อนสูงสุด 33 องศาเซลเซียส

TAG : ฝนฟ้าอากาศพยากรณ์อากาศสภาพอากาศในแต่ละภาคอุณหภูมิในแต่ละภาคสภาพอากาศวันพรุ่งนี้เปรมสุดา สันติวัฒนาสาปดอกสร้อย ตอนจบ