เรื่องจริงผ่านจอ - ติดตามผลสำเร็จ นวัตกรรมฟื้นฟูกล้ามเนื้อ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เรื่องจริงผ่านจอ 16 กุมภาพันธ์ 2560 - ติดตามผลสำเร็จ นวัตกรรมฟื้นฟูกล้ามเนื้อ

ผ่านไป 6 สัปดาห์แล้วกับการนำนวัตกรรมเครื่องเล่นเพื่อคนพิการจากภูมิปัญญาของปู่ไพร ที่โครงการโตโยต้า คนจริงสร้างสุขปี 3 นำไปมอบให้กับชาวชุมชนตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อฟื้นฟูให้เด็กพิการที่นี่ได้พัฒนากล้ามเนื้อในส่วนต่างๆของร่างกาย และเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ

TAG : เรื่องจริงผ่านจอเรื่องจริงผ่านจอ 16 กุมภาพันธ์ 2560เรื่องจริงผ่านจอ ติดตามผลสำเร็จ นวัตกรรมฟื้นฟูกล้ามเนื้อ