พาชมประติมากรรมประดับพระเมรุมาศในหลวง รัชกาลที่ ๙ สง่างามสมพระเกียรติ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - เช้าวันนี้ คุณเนติ์ ตันเจริญ พาคุณผู้ชมไปที่สำนักช่างสิบหมู่ พุทธมณฑล สาย 5 เพื่อดูการทำงานประติมากรรม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ใช้ประกอบในการจัดสร้างพระเมรุมาศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ติดตามได้จากรายงาน

ประติมากรรมองค์พระพรหม ความสูง 2 เมตร 15 เซนติเมตร ที่รังสรรค์ขึ้นจากดินเหนียวชั้นดี เป็นหนึ่งในมหาเทพ 4 องค์ อันเป็นส่วนสำคัญของงานประติมากรรม กว่า 500 ชิ้น ที่ใช้ประดับตกแต่งพระเมรุมาศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

การออกแบบตามแนวคิดคติไตรภูมิ เปรียบพระเมรุมาศดั่งเขาพระสุเมรุ อันเป็นศูนย์กลางของจักรวาล ในเชิงเขาแต่ละชั้น มีเทพเทวดาประทับ ส่วนล่างสุดเป็นสัตว์หิมพานต์ ทุกขั้นตอนผ่านการออกแบบ ปั้นประดับลวดลายอย่างพิถีพิถัน โดยศิลปินข้าราชการสำนักช่างสิบหมู่ ไปจนถึงอาสาสมัครที่มาร่วมแรงร่วมใจกันถวายงานพระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้าย

การปั้นประติมากรรมมหาเทพและเทวดา ประดับพระเมรุมาศ ยึดลายเส้นฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม ให้ประติมากรรมมีลักษณะใกล้เคียงธรรมชาติ มีกล้ามเนื้อพองามตามลักษณะกายวิภาค

ขณะนี้ได้มีการขนย้ายประติมากรรมบางส่วน ไปยังท้องสนามหลวง เพื่อหล่อขึ้นเป็นชิ้นงานจริงบ้างแล้วจากนั้นจะมีการตกแต่ง ทาสี เพื่อรอเวลานำเข้าติดตั้งบริเวณรอบๆ พระเมรุมาศต่อไป

งานประติมากรรม เป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบสำคัญ ที่จะเติมเต็มให้พระเมรุมาศ และอาคารประกอบ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง มีความสวยงาม สมบูรณ์พร้อม และสมพระเกียรติ พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 มากที่สุด

TAG : ประติมากรรมประดับพระเมรุมาศพระเมรุมาศในหลวง รัชกาลที่ 9พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจัดสร้างพระเมรุมาศพระเมรุมาศ