กฟผ.แจงความจำเป็นก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ยันปลอดภัย หลังเจอม็อบต้านหน้าทำเนียบฯ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


ตอบทุกประเด็นสงสัย..อยากให้คนไทยเข้าใจ โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน

หลังจากที่มีชาวบ้านบริเวณจังหวัดสงขลา-ปัตตานี รวมถึงบรรดาชาวเน็ตร่วมจัดตั้งเครือข่ายปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อสันติภาพ เคลื่อนไหวคัดค้านต่อต้าน โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา และกระบี่ อยู่หน้าทำเนียบรัฐบาล ทำให้สถานการณ์นั้นบานปลายใหญ่โต

ล่าสุด เฟซบุ๊ก กฟผ. ฝ่ายสื่อสารองค์การ ได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมอธิบายรายละเอียดข้อมูลเพื่อให้ประชาชนได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินดังกล่าว

ซึ่งได้ชี้แจ้งไว้ว่า โครงการ โรงไฟฟ้าถ่านหิน เทพาและกระบี่ ก่อสร้างโดยใช้ถ่านหินคุณภาพดี ประเภทบิทูมินัส หรือซับบิทูมินัส โดยได้กำหนดคุณสมบัติของถ่านหินนำเข้าให้มีสารเจือปน (โลหะหนัก) ในปริมาณต่ำมาก

นอกจากนี้ ยังมีระบบกำจัดสารเจือปนต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย จนเหลือปริมาณโลหะหนักที่ระบายออกมาน้อยมาก หรือ “57 กิโลกรัมต่อปี”

รายงาน EHIA ได้ประเมินความเสี่ยงผลกระทบตลอดอายุโครงการ 30 ปี พบว่า ปลอดภัยต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมแน่นอน


BUGABOONEWS
ขอบคุณข้อมูลภาพคลิปจาก เฟซบุ๊ก กฟผ. ฝ่ายสื่อสารองค์การ


โรงไฟฟ้าถ่านหิน 

TAG : โรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้าเทพา กระบี่ โรงไฟฟ้ากระบี่