เตรียมจัดทำต้นร่างสัญญาประชาคม เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง เตรียมสรุปข้อมูลและความเห็นของพรรคการเมืองชุดแรก เพื่อจัดทำต้นร่างสัญญาประชาคมก่อน

โดยเวทีรับฟังความเห็นต่อแนวทางการสร้างความสามัคคีปรองดองและข้อเสนอตามกรอบ 10 ประเด็นของ ป.ย.ป.ซึ่งมีพลเอกชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานอนุกรรมการรับฟังความเห็น เป็นประธานวันเป็นคิวพรรคประชาธิปัตย์ นำโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น  

เบื้องต้น เห็นว่าปัญหาการเมืองต้องแก้ด้วยหลักนิติธรรมควบคู่กับหลักประชาธิปไตย กระจายอำนาจลดความเหลื่อมล้ำ เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียม ทั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์เห็นด้วยกับกระบวนการสร้างความสามัคคีปรองดองเช่นนี้    

สำหรับวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ จะเป็นคิวของ 6 พรรคขนาดเล็ก ส่วน 22 กุมภาพันธ์ จะพักการรับฟังความเห็น เพื่อรวบรวมข้อมูลจากพรรคการเมืองชุดแรก จัดทำข้อสรุปเบื้องต้น ส่งให้คณะอนุกรรมการบูรณาการข้อคิดเห็นที่มีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธาน และคณะอนุกรรมการจัดทำกระบวนการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ที่มีพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธาน เพื่อนำไปสู่การจัดทำต้นร่างสัญญาประชาคม

ด้านผู้บัญชาการทหารบก ก็เตรียมประชุม 4 กองทัพภาคเพื่อกำหนดรายละเอียดการจัดเวทีพูดคุยในระดับพื้นที่ เพื่อสอดรับกับส่วนกลาง โดยประสานผู้ว่าราชการจังหวัด ภาคเอกชน และนักศึกษา แสดงความเห็นในกรอบที่กำหนดต่อไป

TAG : ต้นร่างสัญญาประชาคมสัญญาประชาคมความสามัคคีปรองดองพรรคการเมือง