อธิบดีกรมศิลปากร เสนอภาพแบบ 3 มิติจัดสร้างพระเมรุมาศ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - อธิบดีกรมศิลปากร เสนอภาพแบบ 3 มิติจัดสร้างพระเมรุมาศ ให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว

ในการประชุมคณะกรรมการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของการก่อสร้างพระเมรุมาศ กรมศิลปากรได้นำเสนอข้อมูลภาพรวมของการก่อสร้างพระเมรุมาศ อาคารประกอบและศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาศแบบ 3 มิติ รวมทั้งงานด้านต่างๆ ให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว

ส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างในพื้นที่ ขณะนี้ได้วางฐานรากตัวอาคารพระเมรุมาศ ตั้งโครงเหล็กเพื่อรองรับพิธีบวงสรวงการก่อสร้าง และยกเสาเอก พระเมรุมาศเสร็จแล้ว ขณะที่โมเดลพระเมรุมาศที่ทำจากกระดาษและไม้ ที่จะนำมาใช้ประกอบในพิธียกเสาเอก วันที่ 27 กุมภาพันธ์นี้ ก็ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วเช่นกัน

สำหรับโมเดลพระเมรุมาศนี้ ได้จัดทำรูปแบบเสมือนจริงอย่างสมบูรณ์ที่สุด ทั้งโครงสร้าง รูปแบบ การใช้สี การวาดลวดลาย การปั้นสัตว์หิมพานต์ที่ใช้ประดับตกแต่งพระเมรุมาศ ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นในพิธียกเสาเอกแล้ว จะนำโมเดลนี้มาใช้เป็นแบบก่อสร้างควบคู่กับแบบ 3 มิติ เพื่อให้การก่อสร้างพระเมรุมาศมีความสมบูรณ์แบบที่สุด

TAG : พระเมรุมาศจัดสร้างพระเมรุมาศก่อสร้างพระเมรุมาศภาพแบบ 3 มิติ สร้างพระเมรุมาศ