เรื่องจริงผ่านจอ - เปิดป่าช้า คนตายทั้งเป็น

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เรื่องจริงผ่านจอ 2 มีนาคม 2560 - เปิดป่าช้า คนตายทั้งเป็น

เรื่องจริงเรื่องนี้จะพาไปสัมผัสกับเรื่องราวชีวิตของผู้ติดเชื้อ HIV ที่รวมตัวกันอยู่กลางป่าช้าแห่งหนึ่งใน จ.ร้อยเอ็ด กลุ่มคนกลุ่มนี้มีชีวิตเหมือนตายทั้งเป็นอย่างไร เราจะไปเปิดประตูสู่ป่าช้าพร้อมทั้งเปิดใจคนเหล่านั้นด้วยกัน

TAG : เรื่องจริงผ่านจอเรื่องจริงผ่านจอ 2 มีนาคม 2560เรื่องจริงผ่านจอ เปิดป่าช้า คนตายทั้งเป็น