กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ชุมพร-ระนองเกมส์ เริ่มชิงเหรียญทองแล้ว

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ชุมพร-ระนองเกมส์ เริ่มชิงเหรียญทองกันแล้ว คุณนภัสกรณ์ เสรีโรจนสิริ รายงานสดจากจังหวัดชุมพร

สรุปเรียญ
1. กรุงเทพมหานคร มี 2 เหรียญทอง 2 เหรีญเงิน 0 เหรียญทองแดง
2. พิษณุโลก มี 1 เหรียญทอง 0 เหรีญเงิน 1 เหรียญทองแดง
3. สมุทรปราการ มี 1 เหรียญทอง 0 เหรีญเงิน 0 เหรียญทองแดง
4. สุโขทัย มี 1 เหรียญทอง 0 เหรีญเงิน 0 เหรียญทองแดง
5. สุพรรณบุรี มี 1 เหรียญทอง 0 เหรีญเงิน 0 เหรียญทองแดง
6. อุบลราชธานี มี 1 เหรียญทอง 0 เหรีญเงิน 0 เหรียญทองแดง

TAG : ชุมพร ระนองเกมส์กีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 33กีฬาเยาวชนกีฬาเยาวชน ชุมพร ระนองเกมส์สรุปเหรียญกีฬาเยาวชนครั้งที่ 33สรุปเหรียญชุมพร ระนองเกมส์