ชุมพร-ระนองเกมส์ ครั้งที่ 33 วันนี้กรุงเทพฯ ยังเป็นผู้นำเหรียญทอง

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เริ่มที่การรายงานสดกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ชุมพร-ระนองเกมส์ กับคุณนภัสกรณ์ เสรีโรจนสิริ

ตารางสรุปเหรียญกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ชุมพร-ระนองเกมส์ ครั้งที่ 33
อันดับ 1 กรุงเทพมหานคร ทอง 30 เงิน 33 ทองแดง 31
อันดับ 2 นครศรีธรรมราช ทอง 19 เงิน 15 ทองแดง 22
อันดับ 3 สุพรรณบุรี ทอง 13 เงิน 16 ทองแดง 13
อันดับ 4 ชลบุรี ทอง 12 เงิน 6 ทองแดง 14
อันดับ 5 อุบลราชธานี ทอง 9 เงิน 6 ทองแดง 5

TAG : ชุมพร ระนองเกมส์กีฬาเยาวชน ชุมพร ระนองเกมส์ชุมพร ระนองเกมส์ ครั้งที่ 33